15 червня 2018 року було розпочато роботу по внесенню змін до діючого на теперішній час в Україні державного стандарту ДСТУ 8692:2016 "Поліграфи. Технічні умови", який було введено в дію 20 січня 2017 року [7]. Розробниками вказаного стандарту виступили: громадська організація "Всеукраїська асоціація поліграфологів", Технічний комітет 20 «Інформаційні технології» Національного органу стандартизації України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України та приватне підприємство "УКРСЕТ" (м. Дніпро) [9]. Навіщо було приймать стандарт з недоліками - питання риторичне, проте з урахуванням численних зауважень та непрацюючих положень зазначеного ДСТУ на базі Технічного комітету 20 «Інформаційні технології» під головуванням голови підкомітету ПК 37 ТК 20, д.тех.н. Романова В.О. відбувся круглий стіл щодо внесення змін до ДСТУ 8692:2016 "Поліграфи. Технічні умови". За підсумками проведеного круглого столу, його всіма учасниками було підтримано пропозицію створити робочу групу по напрацюванню змін, які необхідно внести до положень ДСТУ 8692:2016 та надати кандидатури учасників робочої групи.

"Чому бідні – бо дурні. Чому дурні бо бідні". Народне українське прислів'я.

 

Раніше на сторніках online видання вже публікувся матеріал про те, що в Україні певними організаціями, серед яких присутня і громадська організація "Всеукраїнська асоціація поліграфологів", президентом якої є громадянин Дубровський Олексій Євгенійович, віце-президентом Морозова Тетяна Романівна, а виконавчим директором - Ведмідь Володимир Анатолійович, було ініційовано прийняття державного стандарту ДСТУ 8692:201 "Поліграфи. Технічні умови" з неузгодженими між собою положеннями, що фактично паралізувало можливість належного застосування поліграфа як в певних правоохоронних органах (Генеральна прокуратура, Державне бюро розслідувань), так і в приватному секторі у разі вимоги замовника про використання поліграфа, який буде відповідати національним стандартам. Опублікований матеріал викликав неабияке невдаволення "Всеукраїнської асоціацї поліграфологів", які вирішили у свій захист використати брудні технології обману український людей  шляхом розміщення інформації про засновника та видавця наукового online видання "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці" кандидата психологічних наук, доцента Назарова Олега Анатолійовича, яка принижує честь, гідність людини і громадянина [13]. Проте, цінічний обман деяких "ділків" поліграфологів масово "дурити" українців як користувачів спеціальних знань у галузі психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа як то кажуть "дістав". На протязі останніх трьох років, найбільш активними українськими поліграфологами комерсантами, які також представляють керівництво громадської організації "Всеукраїнська асоціація поліграфологів" - Морозовою Тетяною Романівною, Дубровським Олексієм Євгенійовичем, Ведмідем Володимирем Анатолійовичем та Іщуком Ігорем Яковлечем на ринку апаратних психодіагностичних методів вивчення людини в Україні активно просувається бізнес-ідея про вітчизняну розробку українського поліграфа торгової марки «РУБІКОН» та її ПОВНОЇ відповідності прийнятому за ініціативою все той же громадської організації "Всеукраїнська асоціація поліграфологів" державному стандарту ДСТУ 8692:2016 "Поліграф. Технічні умови", розробником якого також є вже вказаний один зазначених поліграфологів комерсантів – Дубровський Олексій Євгенійович.

Матеріали науково-популярної журналістики цікаві для всього наукового світу, адже вони не стосуються політичного, економічного чи соціального розвитку певної країни. Предметом опису та дослідження науково-популярних статей стають найкращі здобутки, відкриття та знахідки людства, і незалежно від того, в якій країні відбулося відкриття, воно швидко поширюється в різних куточках світу. Отже, науково-популярна журналістика – це спосіб міжкультурної комунікації у світі, обмін інформацією між зацікавленими наукою людьми. А журналісти у цьому процесі відіграють роль посередників між науковцями та провідниками інформації. Часто таку інформацію журналісти отримують із перших вуст1.

У зв'язку з неоднарозовими пропозиціями від Інтернет-читачів, наукове спеціалізоване Online видання пропонує всім бажаючим створити на власному Інтернет-сайті науковий розділ Online видання під назваю «Новини та наукові статті фахового видання  «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці». Пропозиція безкоштовна. Електронне видання має міжнародну реєстрацію періодичних видань (International Standard Serial Number) - 2521-1463. Надається допомога у виборі та оформленні матеріалів розділу за потреби. Довідки за телефоном: (093) 476-72-60. Інтернет-адреса видання - http://expert-nazarov.com/o-nauchnom-izdanii  Online видання виходить з 2016 року, з періодичністю 4 рази на рік, в редакційну колегію видання входять 8 докторів наук, 8 кандидатів наук та знані у світі і в Україні експерти-поліграфологи, судові експерти психологи та інші фахівці з відповідних галузей знань.

13 червня 2018 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 507, якою вніс 11 змін до Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 449 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 57, ст. 1679). З нововедень - співробтіників Бюро, які мають допуск до державної таємниці повинні тестувати сторонні особи поліграфологи, які мають допуск до державної таємниці (пункт 5 Порядку). Крім того, сторонніх спеціалістів звільнили від вимоги використовувати поліграф, який відповідає вимогам ДСТУ 8692:2016 Поліграфи. Технічні умови. Їм достатньо мати поліграф, який відповідає вимогам щодо нешкідливості для життя і здоров’я людини (пункт 8 Порядку). 

Вперше поняття судова експертиза з'явилося досить давно. В кінці ХІХ століття австрійський судовий слідчий Ганс Гросс створив новий напрямок науки, який назвав криміналістика. Сьогодні судова експертиза надає неоціненну допомогу в судочинстві, так як висновок експерта є доказом у розслідуваної справи. Експертиза дозволяє встановити істину на основі наукових знань, тобто стоїть на сторожі прав і свобод людини, інтересів суспільства. З огляду на значення судової експертизи, Президент України підтримав ініціативу громадськості та заснував День судового експерта України, який відзначається щороку 04 липня. У цей славний день ми вітаємо всіх фахівців та експертів, зайнятих у належному забезпеченні діяльності судочинства. Редакційна колегія online журналу приєднується до всіх найкращих побажань, які лунали сьогодні на адресу судових експертів та бажає Всім професіоналам цієї шляхетної справи неухильного професійного росту, успіхів в роботі, міцного здоров’я, миру та злагоди Вам і Вашим родинам! Слава вам! Зі святом!

30 лет назад в июне 1988 года в США был принят Закон ограничивающий использование полиграфа в коммерческих компаниях по причине низкой образовательной подготовки полиграфологов и не этических действий работодателей с результатами полиграфа в стране. 27 июня 1988 года президентом США был подписан Закон о защите работников от полиграфа (англ. - Employee Polygraph Protection Act, сокр. - ЕРРА), который вступил в силу 27 декабря 1988 года. Данный законодательный акт существенно ограничил права работодателей применять тестирование на полиграфе в США при приеме на работу кандидатов либо во время работы в коммерческих компаниях. Под действие Закона не подпадают федеральные, местные органы власти, а также органы власти всех штатов, правоохранительные структуры, которые занимаются разведывательной, контрразведывательной деятельностью, а так же вопросами национальной безопасности, обороны, имеющие допуск к государственной тайне, в том числе и Министерство энергетики США связанное с деятельностью по использованию атомной энергии.

Библиографическое описание: Назаров О.А. 30 лет Закону США о защите граждан от полиграфа в стране: исторические и правовые особенности нормативного документа. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). 

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 18 июня 2018 года ВОЗ выпустила новую версию Международной классификации болезней (МКБ-11). МКБ служит основой для отслеживания тенденций и ведения статистики в области здравоохранения во всем мире и содержит примерно 55 000 уникальных кодов травм, болезней и причин смертности. МКБ-11 будет представлена для принятия государствами-членами на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2019 г. и вступит в силу 1 января 2022 года. Данный выпуск носит предварительный и ознакомительный характер и позволит странам выработать планы по использованию новой версии, подготовить ее переводы и провести общенациональную подготовку специалистов здравоохранения. Благодаря ей специалисты здравоохранения всей планеты имеют общий язык, позволяющий им обмениваться информацией по вопросам здоровья. «МКБ – продукт, которым ВОЗ по праву гордится, – отметил Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. – Она дает нам возможность понимать многообразие причин, по которым люди болеют и умирают, и принимать меры для предотвращения страданий и спасения жизней».

27 червня 2018 року за інформацією U.S. Embassy Kyiv Ukraine закінчився 3-тижневий тренінг з проведення тестувань з застосуванням поліграфа, який відбувся за підтримки відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні. Заступник посла США в Україні Джорж Кент офіційно передав для Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України 20 поліграфів американської меделі Axciton та привітав 27 випускників з закінченням навчання, яке проводив відомий американський поліграфолог Чак Слапскі. Чак Слапскі (Charles (Chuck) E. Slupski) – доктор кримінального судочинства та менеджменту. За 25 років служби в армії США пройшов шлях від спеціального агента – поліграфолога команди кримінальних розслідувань до асистента директора Інститут поліграфа Міністерства оборони США. Віце-президент і член ради директорів Американської Асоціації Поліграфологів.

За інформацією ДНДЕКЦ МВС україни, 31 травня 2018 року на базі Вінницького НДЕКЦ МВС України відбулась семінар-нарада «Актуальні проблеми та розвиток судової психологічної експертизи». У заході взяли участь: керівництво ДНДЕКЦ та Вінницького НДЕКЦ, судові експерти психологи підрозділів Експертної служби МВС та фахівці державних установ із галузей лінгвістики, правоохоронної діяльності, психіатрії, медичної психології та наркології, зокрема представники прокуратури Вінницької області. На теперішній час в державних експертних підрозділах МВС України працюють 11 атестованих судових експертів психологів. По 1 експерту працюють в Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернігіській та Черкаській областях і 3 експерта працюють в місті Києві. 

 14 августа 2018

Sunny

27°C

Николаев

Sunny

Новини