Верховна Рада України на вечірньому засіданні у вівторок, 5 вересня, прийняла закон "Про освіту" в новій редакції. За його ухвалення у другому читанні та в цілому проголосували 255 народних депутатів, йдеться на сайті парламенту. Документ встановлює, що мовою освітнього процесу в освітніх закладах є державна мова. Досить нового змісту набувають такі рівні підготовки професіоналів як курси підвищення кваліфікації в рамках післядипломної освіти. Крім того дається визначення поняттю здобуття освіти на робочому місці – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою (як правило, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) відбувається на виробництві шляхом практичного навчання, участі у виконанні трудових обов’язків і завдань під керівництвом фахівців-практиків, залучених до освітнього процесу. Положення про форми здобуття освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

В 2017 году в Верховном Совете Украины было зарегистрировано ряд законопроектов, которые имеют непосредственное отношение к нормативно-правовому регулированию вопросов связанных с проведением судебных экспертиз в Украине. А именно проекты законов: «О судебно-экспертной деятельности» (р.н.6264), «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» в части, касающейся судебно-экспертной деятельности (р.н. 6232) и «О внесении изменений в Закон Украины «О судебной экспертизе» (р.н.6244). Указанные законопроекты освещают актуальность проведения реформы судебной экспертизы в стране, преимущества и недостатки осуществления экспертизы государственными и независимыми (частными) судебными экспертами, а так же участие судебных экспертов в написании методик проведения судебных экспертиз.

Шановні колеги і всі небайдужі до застосування спеціальних знань в юридичній сфері діяльності! Запрошуємо Вас стати активними дописувачами електронного реферативно-наукового журналу "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці". Редакційна колегія видання складається з 6 докторів психологічних (юридичних) наук: Н.О. Євдокимова, О.М. Цільмак, О.І. Мотлях, В.І. Барко, О.В. Землянська, В.О. Лефтеров, 6 кандидатів наук: О.А. Назаров, Н.В. Алікіна, Г.В. Попова, С.І. Большаков, С.В. Безушко, Ю.В. Вербина, провідних фахівців в галузі судової експертизи: Т.М. Єгорова, Т.В. Савкіна, О.П. Савостін та знаних в Україні експертів-поліграфологів: В.О. Шаповалов, А.Б. Лисенко, у тому числі фахівців міжнародного рівня: В.М. Князєв (Белорусь), А.В. Гайдамашев (Казахстан), Родольфо Прадо Пелайо (Мексика).

В Україні, за інформацією Закон і Бізнес, створили додаток, який відкриває доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень з мобільного телефону. Розробники наполягають на новому форматі доступу до судових рішень, що включає в себе не лише можливість пошуку конкретних справ і документів, але й функціонал відстеження та оповіщення про судові засідання з обраних процесів: всі обрані справи, в яких призначені судові засідання (відомі час та дата), автоматично заносяться до календаря з нагадуванням про засідання.

Серед фахівців, які володіють спеціальними знаннями в галузі поліграфологічної діяльності є певно коло осіб, які крім того, виконують, за основною сферою професійної діяльності, функції адвокатів, тому можливо дана інформація може бути їм корисна. В Єдиному державному реєстрі судових рішень розміщена постанова Окружного адміністративного суду Києва від 21 липня 2017 року - в якій підтверджено право адвокатський самоврядних організацій позбавляти свідоцтв на право заняття адвокатською діяльністю адвокатів, які своєю поведінкою ганьблять професію адвоката в приватному житті. Відповідно до статті 12 Правил адвокатської етики під вимогою поважати адвокатську професію розуміється ствердження поваги адвокатом до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяння збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Цього принципу адвокат зобов’язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших, у тому числі приватному житті. Правовою позицією Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є те, що адвокат повинен дотримуватись присяги адвоката України, Правил адвокатської етики та верховенства права, законності і у своєму приватному житті демонструвати верховенство права і вимоги закона.

Шановні друзі! Шановні правоохоронці - поліграфологи, психологи, експерти і всі хто використовує в своїй роботі спеціальні психологічні знання! Редакційна колегія електронного реферативно-наукового журналу щиро вітає Вас із професійним святом – Днем Національної поліції України!

Согласно информации Украинского Агентства по Стандартизации, 27 апреля 2017 года Украиной, а именно государственным предприятием «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ДП «УкрНДНЦ») (и.о. генерального директора Анна Лисина), выполняющим функции национального органа стандартизации и ASTM International (Американским международным обществом испытания материалов) (Президент ASTM International, Кэтрин Морган) был подписан Меморандум о взаимопонимании с целью укрепления отношений в области международной стандартизации, двух организаций. Целью Меморандума является распространение действия стандартов ASTM International на территории украинского государства. Меморандум поддерживает использование международных стандартов ASTM, а также поощряет глобальное участие в дальнейшей разработке новых и пересмотре существующих стандартов. Программа подписание меморандумов о взаимопонимании ASТM International была основана в 2001 году. На сегодняшний день ASTM International имеет примерно 7500 своих стандартов, на которые ссылаются законы, правила, коды и т.д. в странах за пределами США. Стандарты ASTM International помогают создавать базу для конкурентоспособных и безопасных видов деятельности и производства, а так же лежат в основе контрактов, стандартов, законов и норм во многих странах мира. Более подробная информация на https://www.astm.org. 

ASTM International имеет непосредственное отношение и к стандартизации деятельности в области психофизиологических исследований с использованием полиграфа.

День судового експерта (Day of the Judicial Expert of Ukraine) — професійне свято судового експерта, яке в Україні відзначається щорічно 4-го липня. З ініціативою введення Дня судового експерта України виступила Координаційна рада з проблем судової експертизи, яка діє при Міністерстві юстиції України, мотивуючи своє рішення тим, що судово-експертна сфера має величезне значення для забезпечення правосуддя в суспільстві та захисту прав людини. Указом Президента України Віктора Ющенка № 424/2009 від 10 червня 2009 року «Про день судового експерта» було встановлено професійне свято — День судового експерта ураховуючи значення судово-експертної діяльності у забезпеченні правосуддя, захисту прав і свобод людини і громадянина та на підтримку ініціативи громадськості. День судового експерта України не є вихідним, він вважається виключно професійним святом судових експертів. У день професійного свята Дня судового експерта України бажаємо судовим експертам та всім колегам, які залучаються у якості судових експертів, творчої наснаги та натхнення в роботі, вагомих службових здобутків, сил фізичних і душевних для здійснення всіх добрих починань. Зичимо всім міцного здоров'я, безмежного щастя, родинного затишку. Хай службові та життєві негаразди оминають Вас стороною. Зі святом!

Порядок определяет механизм проведения аттестации лиц, претендующих на вступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной службе". Аттестация - это оценка уровня свободного владения государственным языком лицами, претендующими на занятие должности государственной службы, в соответствии с требованиями по уровню языковой и коммуникативной компетенции. Участник аттестации - это лицо, которое претендует на занятие должности государственной службы и зарегистрировалось для прохождения аттестации в установленном порядке. Уполномоченный вуз - высшее учебное заведение, которое в соответствии с лицензией осуществляет подготовку соискателей высшего образования в области знаний "Публичное управление и администрирование". Аттестационная сессия - период, в течение которого аттестационная комиссия уполномоченного высшего учебного заведения определяет уровень свободного владения государственным языком участников аттестации. Аттестация проводится с целью определения уровня свободного владения государственным языком лиц, претендующих на занятие должности государственной службы.

Народные депутаты 13 апреля 2017 года приняли законопроект №3726 от 28.12.2015 "О частной детективной (розыскной) деятельности", который 03 мая 2017 года отправлен на подпись Президенту Украины. Согласно принятому Закону частный детектив имеет право получать на договорной основе письменные выводы и устные консультации специалистов и экспертов по вопросам, требующим специальных знаний (пункт 6 части 1 статьи 13 Закона), а так же детективу запрещено самому заниматься заниматься адвокатской, нотариальной или судебно-экспертной деятельностью (пункт 2 части 5 статьи 5 Закона). Закон Украины "О частной детективной (розыскной) деятельности" определяет общие правовые основы организации частной детективной (розыскной) деятельности в Украине как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина на защиту своих законных прав и интересов. В частности, законодательный акт определяет, что частный детектив - это физическое лицо - предприниматель, осуществляющий частную детективную (розыскную) деятельность на основании и в порядке, которые предусмотрены настоящим законом, а частная детективная (розыскная) деятельность - разрешенная органами Национальной полиции Украины предпринимательская деятельность частных детективов или объединений частных детективов о предоставлении заказчикам на платной договорной основе детективных услуг с целью защиты их законных прав и интересов на основаниях и в порядке, предусмотренном этим законом. Состоянием на 26.09.2017 законопроект готовится для рассмотрения в Верховном Совете Украины с полученным вето Президента Украины и устранением поступивших замечаний от гаранта страны.

Для справки: распространенным вопросом является, что слова "назначать тестирование на полиграфе в законе нет, поэтому может ли действительно детектив назначит это тестирование?" Согласно закону, детектив имеет право "отримувати письмові висновки спеціалістів, по питанням, які вимагають застосування спеціальних знань", тестирование на полиграфе относится к специальным знаниям, инициатором этого тестирования может выступить детектив, слово назначить, означает заключить договор о проведении тестирования. В последующем лицо, которому предлагается пройти тестирование на полиграфе обязано в соответствии с частью 2 статьи 28 Конституции Украины на добровольной основе либо согласится на данное тестирование либо отказаться от него. Отказ лица от тестирования в соответствии со статьей 62 Конституции Украины не означает автоматически виновность лица, т.к. в Украине действует презумпция не виновности. Вопрос заключается только в желании или не желании гражданина способствовать установлению истины. 

 23 апреля 2018

Mostly sunny

22°C

Николаев

Mostly sunny

Новини