Довольно распространенным вопросом среди специалистов полиграфологов и различных руководителей является вопрос: "Существуют ли последствия того, что название должности Полиграфолог не совпадает с названием профессии в Классификаторе профессий Украины (ДК 003: 2010) - "Эксперт-полиграфолог"?" Ведь зачастую в обычной организации полиграфолог не выполняет какую либо функцию "эксперта" и потребности в добавлении этого слова к должности не существует. Данный вопрос обусловлен тем, что в п. 2.14 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины от 29.07.93 г. №58, предусмотрено порядок ведения трудовых книжек работников, где говорится: «Записи о наименовании работы, профессии или должности, на которую принят работник, выполняются для рабочих и служащих в соответствии с наименованием профессий и должностей, указанных в «Классификаторе профессий». Учитывая это работники отделов кадров и другие ответственные лица опасаются, что в случае несоответствия названия должности Полиграфолог - Классификатору профессий Украины сотрудник, который работал на должности "обычного" полиграфолога, будет иметь определенные проблемы, в частности при назначении пенсии.

Українськими поліграфологами: Олегом Назаровим та Андрієм Лисенко на протязі 2017 року було зійснено офіційний переклад Термінологічного довідника PDD (сучасних наукових підходів до проведення психофізіологічних досліджень з застосуванням поліграфа), авторами якого є велика кількість американских вчених, спеціалістів поліграфологів і впорядкована знаними в цій сфері фахівцями з США - Дональдом Краполом (Donald Krapohl), Марком Хендлер (Mark Handler), а також Ширлі Штурм (Shirley Sturm) в 2012 році у вигляді 3-го видання. Оригінальна назва термінологічного довідника - Terminology Reference for the Science of Psychophysiological Detection of Deception.  Скорочена назва цієї роботи - «PDD Terminology». В довідникк включено – 592 терміну.

За 10 років з моменту, коли було вперше складено цей термінологічний довідник, в галузі поліграфології відбулась низка значних подій. Можна навіть сказати більше, це десятиріччя було відзначено значними змінами в поліграфології. Впливовим чинником стало значне зростання використання поліграфу для відбору персоналу, особливо в державному секторі, в межах підтримки програм по боротьбі з тероризмом, а також тестувань для допомоги в забезпеченні суспільної безпеки, найбільш відомі з яких “тестування сексуальних злочинців на схильність до здійснення сексуального злочину” (PSOT). На прикінці 2011 року, Американська Поліграфологічна Асоціація опублікувала доповідь щодо поліграфологічних технік, валідність яких була достатньо досліджена науковими методами, щоб їх використання вважалось виправданим. Сукупність цих викликів підштовхнула американське поліграфологічне середовище до історичної зміни акцентів з сповідування кожною школою поліграфології власної філософії, до розробки спільних науково обґрунтованих стандартів, процедур.  Читачам реферативно-наукового видання ВПЕРШЕ пропонується для ознайомлення офіційний переклад вказаної наукової роботи.  Бажаємо всім плідного вивчення цієї корисної та доволі цікавої праці американских фахівців. З повагою, Олег Назаров та Андрій Лисенко.

 Режим доступу для ознайомлення та вивчення змісту Термінологічного довідника PDD - http://expert-nazarov.com/attachments/article/773/Term_dovidn_Polygraph.pdf 

В публицистической статье Казьмирука С.Д., который проходил обучение в «Marston Рolygraph Аcademy», США на протяжении 2012-2013 годов и получил по ее окончании Сертификат (2012) и Диплом (2013), а в последствии был удостоен и знаком отличия Академии - "Орден выпускника" (2016), автором рассказывается о пути, который ему пришлось пройти чтобы освоить профессию полиграфолог на уровне базового образования, что было хорошо воспринято отечественным и международным профессиональным сообществом. Согласно заявлению Казьмирука С.Д., он постоянно занят системным развитием полиграфа и сопутствующими ему инновационными технологиями, а также координацией украино-американского и украино-латино-американских Проектов в сотрудничестве с «Marston Рolygraph Аcademy», коллегами в Украине, Европе и США по внедрению международных стандартов, методов тестирования и обучения. Так же, помогает автору занимать такую активную позицию в жизни занятия йогой.

В науковій замітки розглянуто декілька тез щодо судового погляду на вимоги до фахівця, який може провести психофізіологічне дослідження з застосуванням поліграфа на замовлення суду та відмови суду у задоволенні клопотань про залучення професійних громадських організацій до виконання судово-психофізіологічних експертиз. 

Згідно судових рішень, які знаходиться на офіційному веб-сайті Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що здійснюваний судами правовий підхід до перевірки компетентності фахівця, який залучається до проведення судово-психофізіологічної експертизи з застосуванням поліграфа, для того щоб в подальшому складний ним висновок експерта відповідав вимогам допустимості доказів, закріплених законодавством та міг бути врахований судом, як доказ по кримінальному провадженню, має певні особливості описані нище.

Активное внедрение в коммерческую, правоохранительную деятельность в Украине возможностей инструментальной психофизиологической детекции лжи и критическое отношение к уже существующим в этой области методам и подходам стимулирует процессы ее стандартизации, привлечение сформированных международных традиций. Это происходит вследствие необходимости использования одинаковой системы оценки качества проведенных исследований по применению полиграфа и повышение уровня образовательной подготовки украинских полиграфологов, упорядочение терминологии, а также регламентации основных процессов в инструментальной детекции лжи на территории нашего государства.

Библиографическое описание: Назаров О.А. Проблемы внедрения международных стандартов в области применения полиграфа в Украине. Режим доступа: http://expert-nazarov.com/detektor-lzhi-poligraf/733-problemy-vnedreniya-mezhdunarodnykh-standartov-v-oblasti-primeneniya-poligrafa-v-ukraine

Увага! Програма постійно оновлюється додатковою інформацією, яку Ви шановні користувачі програми пропонуєте для включення в неї. Для отримання виникаючих оновлень потрібно періодично перекачувати програму за посиланням, яке оновлюється в низу цієї сторінки, але стару програму перед оновленням необхідно видаляти. Будьте уважні і вдалої вам роботи зі Словником-довідником поліграфолога. Останнє оновлення відбулося 22.26 14.08.2017. 

Шановні колеги, друзі, і всі хто цікавиться темою інструментальної детекції брехні! Приємно Вам представити комп'ютерну програму «Словник-довідник фахівця з проведення психофізіологічних досліджень з застосуванням поліграфа». На створення цієї програми сподвигла необхідність мати завжди під рукою, в зручному вигляді, визначення найбільш поширених поліграфологічних термінів, які можуть використовуватися при опису проведеного дослідження на поліграфі. Крім того, щоденної роботи потребує праця по розширенню професійного словникового запасу термінів, виразів, пояснень, які можуть відноситися до діяльності експерта-поліграфолога в Україні в різних сферах, від правоохоронних органів до приватних структур. Рішенням Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 27.11.2017, протокол №3 «Словник-довідник фахівця з проведення психофізіологічних досліджень з застосуванням поліграфа» рекомендовано до друку та практичного використання в діяльності поліграфологів.

Бібліографічний опис: Назаров О. А. Словник-довідник фахівця з проведення психофізіологічних досліджень з застосуванням поліграфа [Електронна програма] / Олег Анатолійович Назаров // Київ. – 2017 (1). – Режим доступу до ресурсу: http://expert-nazarov.com/detektor-lzhi-poligraf/728-slovnik-dovidnik-fakhivtsya-z-provedennya-psikhofiziologichnikh-doslidzhen-z-zastosuvannyam-poligrafa.

Представлены результаты исследования в области истории создания и эволюции полиграфа как устройства «двойного назначения», позволяющего осуществлять и сугубо медицинские физиологические, и психофизиологические измерения, а также выступать в качестве «детектора лжи». По мнению автора, полиграф как устройство, позволяющее одновременно регистрировать физиологические/психофизиологические реакции двух различных систем организма (сердечно-сосудистой и дыхательной), первым изобрел и сконструировал немецкий инженер Рудольф Рот (Rudolf Rothe). К 1881 году Р.Рот модернизировал первоначальный вариант своего полиграфа и предложил усовершенствованную модель клиникам и университетам для проведения физиологических исследований и практического применения. Данный прибор имел одновременно два названия: "полиграф Рудольфа Рота" (Rothe'sche Polygraph) и "специальный физиологический аппарат" (Specialitäten Physiologisher Apparate). До полиграфа Р. Рота подобного рода устройства позволяли регистрировать либо один показатель, либо два разных показателя одной системы. Дж.Ларсон начал применять "свой" полиграф только 40 лет спустя - в 1921 году (также им использовалось название «кардио-пневмо психограф» («Cardio-Pneumo Psyhograph»)). Изготовил "полиграф Ларсона" (как и в 1938 году "полиграф Л.Килера") Эрл Брайант. Интересно, что полиграф Р.Рота 1881 года по своим характеристикам превосходил полиграф Дж.Ларсона 1921 года, поскольку позволял посредством двух датчиков фиксировать разные параметры не только двух, но и при необходимости одной из указанных систем организма (грудное и диафрагмальное дыхание; пульс с предплечья и сокращения сердечной мышцы; сокращения сердечной мышцы в двух отведениях - при расположении датчиков на уровне верхнего и нижнего отделов сердца).

Библиографическое описание: Калабин А.Ю. Полиграф Рудольфа Рота (1881 г.). / А. Ю. Калабин // Биомедицинская радиоэлектроника. - 2016. - № 2. - С. 67-75. - Режим доступа: http://expert-nazarov.com/attachments/article/721/Kalabin_AYu_-_Poligraf_Rudolfa_Rota_1881_g.pdf (первоначальный источник - https://istina.msu.ru/media/publications/article/6fb/23a/30254718/Kalabin_AYu_-_Poligraf_Rudolfa_Rota_1881_g.pdf).

Раскрыты теоретико-психологические и правовые основы организации и проведения опросов сотрудников МВД Украины с использованием полиграфа. Проанализированы теория и практика осуществления полиграфных исследований в нашей стране, подчёркнута целесообразность использования передового опыта зарубежных стран в этом вопросе. Намечены направления совершенствования правовых и психологических аспектов использования полиграфных опросов сотрудников правоохранительных органов, в частности в сфере разработки законодательной и нормативно-правовой базы применения полиграфа правоохранительными органами, психологического обоснования и стандартизации методик полиграфного обследования, выявления психологических условий проведения предтестовой беседы, обращения с обследуемыми, формулировки вопросов, выявления противодействия опросу на полиграфе, визуальных особенностей неправдивой информации и т. п.По мнению автора современные условия и потребности практики выдвигают требование о необходимости принятия закона Украины «О полиграфологическое деятельности», а также внесение соответствующих изменений в законы Украины «О Национальной полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О предотвращении коррупции», в Уголовный процессуальный кодекс Украины и в некоторые ведомственные нормативно-правовые акты, научно обоснованное включение полиграфа в систему средств отечественной криминалистики.

Библиографическое описание: Вагіна О.В. Психолого-правові аспекти проведення поліграфних опитувань у системі МВС України. / О. В. Вагіна // Право і Безпека. - 2017. - № 1. - С. 124-129. - Режим доступа: http://expert-nazarov.com/attachments/article/720/Pib_2017_1_25.pdf (початкове джерело - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/Pib_2017_1_25.pdf).

Казьмирук Сергей Дмитриевич - украинский полиграфолог, детектив, род. 18 мая 1967 года, подполковник СБУ в запасе, является экспертом комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, контрабанды и вопросов деятельности органов финансовых расследований и налоговой милиции Общественного совета при Государственной фискальной службе Украины с 2015 года, в период 2014-2016 года - председатель комитета по вопросам содействия противодействии корупции и корпоративной ответственности при Торгово-промышленной палаты Украины. Имеет опыт работы руководителем службы безопасности международных компаний: заместителем директора по информационной безопасности холдинга «Ромсат», заместителем генерального директора Детективного агентства «Безпека-сервис» (г. Вышгород, Киевская область), директором по работе с государственными и правоохранительными органами «Билайн Украина», менеджером по безопасности «Киевстар», начальником безопасности «Голден Файбер» (Голден Телеком). Контакты: моб.: +380 96 811-00-00, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Для справки: комитет по вопросам содействия противодействии корупции и корпоративной ответственности при Торгово-промышленной палаты Украины образован из числа специалистов в сфере безопасности. Данное подразделение Торгово-промышленной палаты Украины выступает посредником в диалоге между бизнесом и властью, лоббирует широкий круг вопросов с целью улучшения правовой и регуляторной политики в сфере противодействия коррупции и экономической преступности и устранения препятствий для ведения бизнеса. Кроме того, комитет разрабатывает и рассматривает проекты нормативно-правовых документов по вопросам безопасности, обрабатывает, исходя из реальных потребностей бизнеса, основательные предложения для внесения на рассмотрение соответствующих органов государственной власти.

Статья посвящена системному анализу судебной парактики применения уголовного процессуального законодательства Украины относительно использования полиграфа. Речь идет о первых шагах правового регулирования использования полиграфа в уголовном производстве и отдельных недостатках проекта Закона Украины "О дополнении Уголовного процессуального кодекса Украины положениями относительно использования полиграфа (детектора лжи)" от 10.12.2015 № 3611. Высказана авторская позиция по отдельным аспектам правового регулирования использования полиграфа в уголовном производстве и учете их результатов судами Украины.

Библиографическое описание: Дуфенюк О.М., Кунтій А.І. Судова практика оцінки результатів використання поліграфа на стадії досудового розслідування / О. М. Дуфенюк, А. І. Кунтій // Юридичний науковий електронний журнал. № 2, 2016. – С. 119-121. - Режим доступа: http://expert-nazarov.com/attachments/article/716/35.pdf (первичный электронный ресурс - http://lsej.org.ua/2_2016/35.pdf).

В 2010 году коллектив авторов: С.Н. Злепко, С.В. Тимчик, Р.С. Белзецкий, Л.Г. Коваль подготовили и выпустили в печать монографию "Методи і засоби для тестування оператора поліграфа", которая была рекомендовано к изданию Ученым советом Винницкого национального технического университета Министерства образования и науки Украины (протокол № 9 от 29 04. 2010 года).

В монографии научно обоснованы основные теоретические основы и практические аспекты применения психофизиологического тестирования для определения уровня профессиональной пригодности операторов полиграфа. Разработана психограмма, программно-технические средства и математические модели для отбора кандидатов на должность оператора полиграфа. Создана автоматизированная биотехническая система, обеспечивающая скрытый инструментальный контроль за психоэмоциональным и физиологическим состоянием операторов полиграфа. Монография рассчитана на научных и специалистов в области психофизиологического тестирования и отбора персонала. Может быть полезна для студентов, аспирантов и докторантов соответствующего образовательного и научного направления.

"Использование полиграфа в правоохранительной деятельности: проблемы и перспективы" - под таким названием была проведена III Международная научно-практическая конференция, организованная Национальной академией внутренних дел, общественной организацией "Коллегия полиграфологов Украины", ЧП "Украинское бюро психофизиологических исследований и безопасности", американской компанией Аxciton Sytems Inc. (США) в городе Киеве 7-8 ноября 2015 года. Среди участников мероприятия были отечественные ученые, а также их зарубежные коллеги из США, Казахстана, республики Беларусь, Польши, Азербайджана. Целью мероприятия было обсуждение актуальных теоретических и прикладных проблем использования полиграфических технологий в правоохранительной деятельности; презентация технических средств проведения полиграфологических исследований. В научной заметке предлагается для ознакомления материалы III Международной научно-практической конференции (Киев, 7-8 ноября 2015 года), а так же видеорепортаж самой конференции, подготовленный сотрудниками программы "Час країни" телеканала "Центральный телеканал".

Библиографическое описание: Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7–8 листоп. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр.справ, 2015. – 244 с. Режим доступа: http://expert-nazarov.com/attachments/article/711/tezu-poligraff.pdf (первичный электронный ресурс - http://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2015/tezu-poligraff.pdf).

В Україні в 2017 році вийшов новий методичний посібник Мотлях О.І., Корж О.І. "Застосування комп’ютерних поліграфів при професійному кадровому відборі в підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України".

Бібліографичний опис: Мотлях О.І., Корж Є.М. Застосування комп’ютерних поліграфів при професійному кадровому відборі в підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України [Текст]: метод, посіб. / Мотлях О.І., Корж Є.М. – К. : Освіта України, 2017. – 104 с. Режим доступу: http://kp-ua.com/books/motlyah-o-korzh-ye-m 

Автором статья посвящена 150-летию со дня рождения Ивана Петровича Павлова. Психофизиология - это наука, занимающаяся изучением зависимости психики человека и животных от физиологических процессов. В современной психофизиологии доминирующей концепцией является теория условных рефлексов, предложенная И.П. Павловым. Однако, уже начиная с 30-х годов нашего столетия, предпринимаются попытки создания альтернативной психофизиологической концепции. Одной из наиболее удачных альтернатив павловскому учению следует признать теорию функциональных систем, разработанную учеником И.П. Павлова, – Петром Кузьмичѐм Анохиным (1898 – 1974). Впервые предложенная в середине 30-х годов, эта концепция до сих пор занимает существенное место в науке. В своей работе автор считает целесообразным выделить основные методологические позиции, реализуемые в концепциях И.П. Павлова и П.К. Анохина и сравнить их между собой.

Библиографическое описание: Савостьянов А.Н. Сравнительный анализ методологических подходов различных направлений российской психофизиологии // Философия науки, Новосибирск, 1999. № 1. Вып. 6. С. 74–79.

Согласно части второй статьи 50 Закона Украины «О Национальной полиции», Положения о Национальной полиции, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 октября 2015 № 877, пункта 13 раздела IV Инструкции о порядке проведения аттестации полицейских, утвержденной приказом МВД от 17 ноября 2015 года № 1465, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 18 ноября 2015 под № 1445/27890 (с изменениями), Департаментом кадрового обеспечения Национальной полиции Украины в 2017 году был разработан проект приказа МВД «Об утверждении Инструкции о порядке использования компьютерных полиграфов в Национальной полиции Украины», который опубликован на официальном Интернет-сайте Национальной полиции.

Библиографическое описание: Повідомлення. Про оприлюднення проекту наказу МВС «Про затвердження Інструкції про порядок використання комп’ютерних поліграфів у Національній поліції України».- Режим доступа: https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/2112678 

Сербиненко Оксана Леонидовна - родилась 17 августа 1967 года, украинский полиграфолог, секретарь общественной профессиональной организации "Украинская ассоциация неинструментальной детекции лжи" (Интернет-сайт организации - http://uandl.org), подполковник СБУ в запасе, имеет высшее психологическое образование, первичное обучение проведению психофизиологических исследований с использованием полиграфа проходила в ЧП "Арго-А" (г. Киев) в 2008 году, в последующем так же закончила курс повышения квалификации по направлению "специалист по проведению психофизиологических исследований с использованием полиграфа" в Национальной академии СБУ в 2012 году, работала старшим научным консультантом-полиграфологом в Службе безопасности Украины. Контактная информация: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Для ознакомления предлагается информация докладов, статьей, радиовыступлений с участием Сербиненко О.Л.

В статье директора Национальной школы Детекции Лжи (г. Москва, РФ) В.В. Коровина и генерального директора ЗАО «Поликониус-Центр» А.П. Сошникова (г. Москва, РФ) описывается, что практически все обследуемые лица, причастные к расследуемым событиям в той или иной форме (умело или неумело) пытаются противодействовать полиграфу. Учитывая свободный доступ к информации о современных технологиях проведения психофизиологического обследования (ПФО) и способах борьбы с ними, задача эффективного контрпротиводействия таким попыткам становится весьма актуальной. Доступность для неспециалистов информации как о самом методе тестирования на полиграфе, так и о способах борьбы с ним представляет опасность не только с точки зрения снижения точности и надежности результатов конкретных обследований, но и, к сожалению, ведет к подрыву имиджа профессии в целом. Об актуальности проблемы контрпротиводействия свидетельствует и тот факт, что все основные члены Разведывательного сообщества США, использующие полиграф в своей деятельности, Министерство обороны, ФБР, SecretService и многие другие спецслужбы, продолжают проводить закрытые исследования эффективности различных приемов противодействия полиграфу и способов контрпротиводействия им. Особенно важно подчеркнуть, что к этим исследованиям привлекались и привлекаются наиболее известные психофизиологи и специалисты в области использования полиграфа, такие как Дэвид Раскин, Давид Ликкен, Чарльз Хонтс и многие другие.

Библиографическое описание: Коровин В. В., Сошников А. П. Способы выявления противодействия полиграфным проверкам. Режим доступа: http://спфи.рф/publikatsii/v-v-korovin-a-p-soshnikov-sposoby-vyyavleniya-protivodejstviya-poligrafnym-proverkam

Справочная информация: 

Назаров О.А. Особенности привлечения к ответственности недоброчестных полиграфологов, которые используют специальные знания для помощи заинтересованным лицам в сокрытии совершенных преступлений [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://expert-nazarov.com/detektor-lzhi-poligraf/687-osobennosti-privlecheniya-k-otvetstvennosti-nedobrochestnykh-poligrafologov-kotorye-ispolzuyut-spetsialnye-znaniya-dlya-pomoshchi-zainteresovannym-litsam-v-sokrytii-sovershennykh-prestuplenij

Популярный видеоинструктаж для лиц, которые направляются для прохождения тестирования на полиграфеhttp://expert-nazarov.com/detektor-lzhi-poligraf/638-instruktazh-dlya-lits-kotorye-napravlyayutsya-dlya-prokhozhdeniya-testirovaniya-na-poligrafe

В журнале "Бюлетень правоохранительного органа ФБР" (англ. - FBI Law Enforcement Bulletin) в 2014 году вышла первая и единственая статья под названием "Тест на выявление скрываемой информации как альтернатива традиционным подходам в США при использовании полиграфа" (англ. - The Concealed Information Test: An Alternative to the Traditional Polygraph), посвященная поисковым методикам тестирования на полиграфе при раскрытии преступлений. Авторами научной работы выступили: г-н Блейк Макконнелл (McConnell), отставной специальный агент ФБР и действующий полиграфолог полиграфлогического отделения Национального агентства геопространственной разведки и доктор Тимоти Дж. Вебер (Weber), бывший федеральный инструктор по полиграфу.

Библиографическое описание: Blake McConnell and Timothy J. Weber, Ed.D The Concealed Information Test: An Alternative to the Traditional Polygraph. // FBI Law Enforcement Bulletin. - 2014, August (язык оригинала - английский). - Режим доступа: https://leb.fbi.gov/2014/august/the-concealed-information-test-an-alternative-to-the-traditional-polygraph

Для справки: согласно комментария американского полиграфолога Гэри Ф. Дэвиса, опубликованной в социальной Интернет-сети Facebook, тест на выявление скрываемой информации (CIT) существует уже десятки лет. Во многих странах (не в Соединенных Штатах) данный тест является основным методом исследования. Успех теста зависит от наличия нескольких неизвестных ключевых элементов для тестирования. Это отличный тест, если человек не владеет информацией о предмете расследования. К сожалению, в США правоохранительные органы и пресса раскрывают много информации. В Академии полиграфологических наук, Гэри Ф. Дэвис учит студентов использовать CIT, если полиграфолог может провести исследование подозреваемого до проведения с ним допроса или интервью, что бывает очень редко. Чем больше будет ключевых элементов, которые не известны субъекту исследования, тем более высокий уровень точности имеет использование указаного теста.

Gary F. Davis: Concealed Information Tests (CIT) have been around for decades. In many countries (not the United States) it is the primary test technique. In the US, we tell everyone everything and there is very little secret information. The success of the test depends upon having several key items to test on. This is an excellent test if the person has not received any information about the matter under investigation. Unfortunately in the US Law Enforcement and the press disclose way to much information. At the Academy of Polygraph Science I teach students the use the CIT if you can get to the suspect before any interviews, which is rare. The more key items the subject reacts to, the higher the accuracy of the test.

Гэри Ф. Дэвис (Gary F. Davis) - американский полиграфолог, президент Национальной полиграфологической ассоциации США, директор Академии полиграфологических наук, (сокр. - APS, штат Канзас, США). Имеет более чем 30-летний опыт работы в качестве клинического и судебно-медицинского эксперта, а так же квалификацию эксперта полиграфолога в судах штатов Канзас, Миссури и окружного суда Соединенных Штатов. Интернет-сайты: http://www.apspolygraphschool.com и http://www.nationalpolygraph.org

В статье сообщается, что в последнее время в Украине все шире находит свое применение тестирования с использованием полиграфа как один из действенных вариантов выявления скрываемой криминальной информации, которая имеет значение для работодателя и позволяет сформировать необходимую оценку относительно способности кандидата эффективно выполнять возложенные на него профессиональные обязанности в будущем. В связи с чем, само наличие при трудоустройстве или карьерном росте условия прохождения тестирования на полиграфе может порождать у некоторых полиграфологов, вернее сказать «недоброчестных полиграфологов» - желание заработать на людях, которые были причастны в прошлом к совершению преступлений, но желают это скрыть, несмотря на предоставленное добровольное согласие на прохождение проверки на полиграфе. Указанное делает актуальным в Украине вопрос правовой оценки деятельности таких недоброчестных полиграфологов, которые проводят тестирование, обучение или консультирование граждан для формирования у них так называемого «навыка противодействия тестированию на полиграфе» с целью сокрытия совершенных ими преступлений.

Библиографическое описание: Назаров О.А. Особенности привлечения к ответственности недоброчестных полиграфологов, которые используют специальные знания для помощи заинтересованным лицам в сокрытии совершенных преступлений [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://expert-nazarov.com/detektor-lzhi-poligraf/687-osobennosti-privlecheniya-k-otvetstvennosti-nedobrochestnykh-poligrafologov-kotorye-ispolzuyut-spetsialnye-znaniya-dlya-pomoshchi-zainteresovannym-litsam-v-sokrytii-sovershennykh-prestuplenij 

В статье в публицистической форме рассказывается о феномене лжи, о рисках к которым приводит ложь и ее отрицательном влиянии на здоровье человека. Все религии мира осуждают ложь и видят в ней пагубное, разрушающее действие для души человека: «Господь Бог заповедал Моисею и сынам Израилевым не говорить лжи один другому".

Библиографическое описание: Гаевский Л.А. Феномен лжи заключен в разрушающем действии на душу человека: мнение полиграфолога (по материалам постов 14 февраля 2017 года в Facebook). – Режим доступа: https://www.facebook.com/polygraph3000/posts/2248089155416087

Для справки: Гаевский Леонид Александрович - украинский полиграфолог, директор компаний ООО "Компания Спецгрупп" (г. Одесса), ООО "Альфа Консальтинг" (г. Киев), окончил в 2006 году государственную академию профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ведущий преподователь курсов - Федоров И.В., г. Москва), является членом Международной лиги полиграфологов (англ. - International League of Polygraph Examiners) с 2007 года, Всеукраинской ассоциации полиграфологов с 2015 года. Член Международной комиссии по профессиональной этике специалистов полиграфологов (Болгария) с 2016 года, ООО "Компания Спецгрупп" являлась официальным дилером на распространение продукции ООО "Агенство психотехнологий детекции лжи "Конкордия"" в Украине. Интернет-сайты: http://www.polygraph.net.ua, http://polygraph-ua.com. Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 22 января 2018

Snow showers

-3°C

Николаев

Snow showers

Новини