Розділ "Наукові статті. Детектор брехні (поліграф)" є місцем науково-прикладних публікацій з питань застосування поліграфа та проведення психофізіологічних досліджень з його використанням і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців, а також працівників органів науково-технічної інформації. В наукових статтях відображається інформація про найбільш актуальні, значущі проблеми в галузі експертної психофізіології та інструментальної детекції прихованої інформації, які опубліковані в online виданні. Бібліографічний опис супроводжується анотацією, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

УДК: 159.922    

Бойко Віталій Миколайович
експерт-поліграфолог
Україна, м. Львів, досвід роботи: 5,5 років

У даній статті описано досвід введення процедури тестування на поліграфі в одній з компаній міста Львова (близько 200 робочих місць). Описано реакції персоналу на введення нової процедури та заходи, які були обрані керівництвом компанії для прийняття нового корпоративного стандарту щодо чесності. На основі статистичних даних деталізовано те, як змінювався рівень правдивості протягом року, зменшувався рівень зловживань та рівень втрат персоналу через звільнення або ж відмову від проходження тестування. Статистичні дані зібрані з 185 тестувань, які проведені за рік. Також буде наведено результати анонімного опитування працівників компанії. Підведені підсумки щодо доцільності введення поліграфологічного тестування у бізнес-структурі.

Бібілографічний опис: Бойко В.М. Проблема у ставленні персоналу до поліграфологічних перевірок. Запровадження процедури тестування на поліграфі з “нуля” у бізнес-структурі. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.06.2018).

УДК: 159.922                        

Козленко Ігор Миколайович
ТОВ "Приватна служба безпеки та охорони"
поліграфолог, м. Київ, Україна

У статті розглянуто стан і перспективи проведення поліграфологічних перевірок в Україні. Наведені пропозиції щодо правового урегулювання використання поліграфу в Україні підчас досудового, судового розслідування злочинів та проведення поліграфологічних перевірок роботодавцями своїх співробітників. 

Бібілографічний опис: Козленко І.М. Проведення поліграфологічних перевірок в Україні: стан і перспективи. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/853-2018-1-18 (дата звернення: 30.06.2018).

УДК: 159.922    

Дебренюк Андрій Петрович,
поліграфолог, ТОВ «СТОРХАУЗ УКРАЇНА»,
м. Київ, Україна 

У статті розглянуто проблему обліку невербальних проявів досліджуваного під час проходження поліграфологічного дослідження. Вказано на основні причини того, чому невербальні прояви поведінки складніше контролюються, аніж вербальні. Обґрунтовано базові процеси, що відбуваються в організмі людини, коли вона намагається ввести поліграфолога в оману. З’ясовано основні канали, за якими відбувається витік невербальної інформації стосовно висловлення респондентом неправди.

Бібілографічний опис: Дебренюк А.П. Облік невербальних проявів неправди випробуваного при опитуванні з використанням поліграфа. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 5 (17). Дата публікації: 30.02.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.02.2018).

УДК: 159.922                        

Гезь Анна Олегівна
Досвід роботи полиграфологом: 8 років.
З 01.2010 по 10.2017 - головний поліграфолог ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро, з 10.2017 по теперішній час - приватна практика полиграфологом.

Кожен фахівець прагне дотримуватися стандартних вимог до проведення тестування на поліграфі у стаціонарних кабінетах. При цьому дуже рідко має можливість відтворити їх повною мірою в умовах відряджень і виїздах на територію замовника. У статті ставиться завдання визначити чи впливають часткові недотримання вимог до проведення тестування на поліграфі на отримуваний підсумковий результат у тесті. Нашу вибірку склали практикуючі полиграфологи. Такий погляд буде цікавий тим фахівцям, що часто виїжджають зі своїм обладнанням у інші міста і приміщення замовника.

Бібілографічний опис: Гезь А.І. Загальні вимоги до проведення тестування на поліграфі. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 5 (17). Дата публікації: 30.02.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.02.2018).

УДК: 159.922                        

Мінчук Катерина Вікторівна
Головний поліграфолог Поліграфологічної служби, ПриватБанку, м.Львів, Україна

Наскрізний характер відмінностей людей обумовлює цілком природній поділ всього людства на два світи – Жіночий і Чоловічий. Поліграфологи у своїй роботі щодня зустрічаються із обманом, який в свою чергу відрізняється у особливостях вираження у жінок і чоловіків, і викривлює процес проведення тестування. Пояснити особистісні особливості проявів обману у жінок та чоловік призначена дана стаття.

Бібілографічний опис: Мінчук К.В. Визначення особистісних особливостей тестованого в процесі поліграфного обстеження. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 5 (17). Дата публікації: 30.02.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.02.2018).

УДК: 159.922                        

Здоровило Наталія Сергіївна,
старший поліграфолог, ПриватБанк, м. Суми, Україна, стаж роботи — 2 роки 8 місяців

Протягом останніх років почалося активне нормативне врегулювання питання застосування поліграфу у різних сферах діяльності. В статті розглянуто правові основи застосування результатів поліграфологічного тестування у кримінальному процесі, виділені суперечливі моменти використання результатів тестування на поліграфі  у якості доказової бази та запропоновані шляхи вирішення цих суперечностей.

Бібілографічний опис: Здоровило Н.С. Можливостi зaстосування результатів психофізіологічного дослідження з застосуванням поліграфa в рамках кримінально-процесуaльногo законодавствa. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 5 (17). Дата публікації: 30.02.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.02.2018).

УДК: 159.922                        

Гуральський Владислав Юрійович,
поліграфолог ПриватБанк, м. Днепр, Україна, 
стаж роботи поліграфологом: 5 років 5 місяців

Для поліграфологів завжди залишається актуальною темою висновок по тесту «No Opinion» або «Inconclusive», оскільки виникає питання, чому немає можливості зробити однозначний висновок, і що це означає. Висновок «No Opinion» - чи означає це, що тестований відповів на поставлене запитання правдиво чи приховав якусь інформацію і збрехав. В даній статті розкривається суть поняття «No Opinion» або «Inconclusive», які причини вплинули на тест і привели до такого висновку. Дається оцінка факторів, які негативно впливають в ході тестування на отримання достовірного результату психофізіологічного дослідження. Також даються методичні рекомендації, як можна працювати з такими результатами і як отримати достовірний результат в підсумку. В даній статті проаналізовані статистичні дані, про те який формат є більш надійним і має менший відсоток отримання висновку по тесту «No Opinion» або «Inconclusive». З якими проблемами стикається поліграфолог при висновку «No Opinion» або «Inconclusive» і доведенні цього результату замовнику тестування.

Бібілографічний опис: Гуральський В.Ю. Висновок по тесту «NO OPINION» («INCONCLUSIVE»): теоретичні основи та методи, тактики, способи вирішення. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 5 (17). Дата публікації: 30.02.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/845-2017-5-18 (дата звернення: 30.02.2018).

УДК: 159.922                        

Здоренко В’ячеслав Анатолійович,
провідний поліграфолог Департаменту поліграфологічної служби ПриватБанку. Локальний поліграфологічний кабінет у місті Хмельницькому.

У статті проведено критичний аналіз наявних теорій поліграфу, розглядаються й узагальнюються наукові дані. Актуалізується теоретичне і практичне доведення ефективності нового підходу у трактуванні особливостей та нюансів сутності психологічного механізму й закономірностей психофізіологічних досліджень за допомогою поліграфу.

Бібілографічний опис: Здоренко В.А. Теоретичні моделі в поясненні механізму й закономірностей психофізіологічних досліджень на поліграфі. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 5 (17). Дата публікації: 30.02.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/844-2017-4-17 (дата звернення: 30.02.2018). Додаток до статті: http://expert-nazarov.com/attachments/article/866/Додаток до статті.pdf

УДК: 159.922                        

Крайнік Олена Анатоліївна
провідний експерт-поліграфолог
ПАТ КБ “ПриватБанк”, м. Дніпро, Україна

У статті проведено дослідження щодо проблематики ставлення співробітників великої компанії в Україні до проведення психофізіологічного тестування з використанням поліграфа. Виділені етапи формування ставлення співробітника до поліграфологічного тестування. Визначені фактори, що впливають на формування ставлення до поліграфа. Проаналізовані ризики негативного ставлення до поліграфологічного тестування співробітниками у масштабах великої компанії.

Бібілографічний опис: Крайник О.А. Проблеми ставлення персоналу до поліграфологічних перевірок. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 4 (17). Дата публікації: 30.12.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/844-2017-4-17 (дата звернення: 30.12.2017).

УДК: 159.922                        

Мироненко Василь Ігорович.
Приватний підприємець, поліграфолог.
Досвід роботи поліграфологом: 5 років 6 місяців.

Автор цієї статті піднімає питання нормативно-правової бази застосування поліграфа в діяльності підприємства та кадровому відборі. На сьогоднішній день в Україні не існує конкретної законодавчої бази (закону про поліграфологічну діяльність) для регулювання діяльності експертів-поліграфологів, не сформовані вимоги до експерта поліграфолога та особливостей його діяльності. Проте діяльність поліграфологів не є забороненою та не вимагає ліцензування. Щодня поліграф в Україні стає все більш і більш поширеним,  зростає кількість спеціалістів, які надають послуги фізичним та юридичним особам, у великих підприємств виникає потреба в прийнятті на роботу експерта-поліграфолога, в т.ч. для проведення кадрового відбору. Тому питання правового регулювання роботи експерта-поліграфолога є дуже актуальним на даний час. В цій статті автор аналізує, які з існуючих в законодавстві України нормативно-правових документів треба використовувати для проведення опитування на поліграфі, а також яким чином має бути організована робота штатного експерта-поліграфолога на підприємстві.

Бібілографічний опис: Мироненко В.І. Нормативно-правова база застосування поліграфа при кадровому відборі. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 4 (17). Дата публікації: 30.12.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/844-2017-4-17 (дата звернення: 30.12.2017).

УДК: 159.922                       

Охінченко Оксана Сергіївна.
Провідний поліграфолог ПАТ КБ «ПриватБанк».

У даній статті піднімається проблема використання невербальних проявів брехні, приховування, спотворення інформації тестованим під час бесіди безпосередньо перед процедурою проведення тестування на поліграфі, а також при формулюванні і підборі питань для даної процедури. Запропоновано варіант використання інтерпретації невербальних проявів брехні також при виборі не тільки релевантних, а й контрольних питань. У статті наведені аналітичні дані про проведення дослідження в рамках двадцяти п'яти психофізіологічних інтерв'ю з використанням поліграфа в розрізі того, як залежить результат поліграфологічної перевірки (висновок по поліграмам) від поведінки тестованого в передтестової бесіді і наскільки в предтесті поведінка людини може спрогнозувати кінцевий результат тесту. Мета статті - показати важливість обліку крім показань датчиків приладу і слів тестованого ще й поведінкових невербальних аспектів, а також можливість їх ефективного використання в тесті.

Бібілографічний опис: Охінченко О.С. Облік невербальних проявів брехні випробуваного при опитуванні з використанням поліграфа. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 4 (17). Дата публікації: 30.12.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/844-2017-4-17 (дата звернення: 30.12.2017).

УДК: 159.922                        

Розен Ганна Ігорівна, поліграфолог
Поліграфологічної служби ПриватБанку,
стаж роботи за фахом 11 років

В роботі досліджується співвідношення традиційних показників, використовуваних для діагностики неправдивості в класичних моделях поліграфів (а саме - особливих, суворо визначених змін в грудному і діафрагмальному диханні, артеріальному тиску, електродермальній активності шкіри), з новими психологічними поглядами щодо виявлення недостовірності інформації через розподіл уваги. Наводиться визначення процесу уваги, його видів та психофізіологічних основ. Аналізується взаємозв'язок механізмів уваги з тими показниками діяльності організму, які реєструються поліграфом (з каналами реєстрації), а також практичне значення врахування особливостей процесу уваги при проведенні поліграфологічного тестування.

Бібілографічний опис: Розен Г.І. Психофізіологічні параметри людини, які можна вимірювати для діагностики приховування інформації, та їх співвідношення з увагою тестованого. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 4 (17). Дата публікації: 30.12.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/844-2017-4-17 (дата звернення: 30.12.2017).

УДК: 159.922                        

Батура Юрій Володимирович
Провідний поліграфолог Поліграфологічної служби ПриватБанку
 Україна

У даній статті піднімається проблема прогнозу поведінки людини, якій належить пройти поліграфологічне тестування, на підставі аналізу її особистісних особливостей і сформованих соціальних обставин. Метою даного аналізу є підвищення ефективності перевірки на поліграфі в кожному конкретному випадку. Актуальність статті продиктована проблемою шаблонності підходу до тестуємих при проведенні тестів на поліграфі.

Бібілографічний опис: Батура Ю.В. Визначення особистісних особливостей досліджуваного під час проведення перевірки на поліграфі. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 4 (17). Дата публікації: 30.12.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/844-2017-4-17 (дата звернення: 30.12.2017).

УДК: 159.922                        

Глоба Ксенія Игорівна
Головний поліграфолог, ПриватБанк
Україна, м.Харків

На сьогоднішній день в області детекції брехні немає єдиної та однозначної думки щодо обсягу діагностичної інформації фотоплетізмограмми в рамках проведення поліграфологічного тестування. Як наслідок, деякі професійні школи рекомендують використання датчику ФПГ, як одного з основних датчиків, представники інших шкіл, в принципі, не використовують цей датчик в тестах. З огляду на той факт, що фотоплетізмограмма відображає деякі характеристики серцево-судинної системи, в рамках цієї роботи була розглянута і перевірена можливість використання фотоплетізмограмми замість даних на кардіосигналу, отриманих за допомогою кардіоманжети. З цією метою було проведено дослідження, підсумку якого дозволили виявити вірогідне вирішення проблеми неможливості використання датчика артеріального тиску (наприклад, через спричинення дискомфорту) шляхом використання при проведенні тестування датчика ФПГ (з урахуванням необхідних умов).

Бібілографічний опис: Глоба К.І. Особливості використання фотоплетізмограми при наявності складнощів аналізу кардіосигналу. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 4 (17). Дата публікації: 30.12.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/844-2017-4-17 (дата звернення: 30.12.2017).

22 квітня 2018 року на сторінках соціальної мережі Facebook, кандидатом психологічних наук Окуленко Ігорем Миколайовичем було поставлено під сумнів доцільність проведення судово-психофізіологічної експертизи із використанням поліграфа підозрюваного народного депутата України Савченко Надії Вікторівні, оскільки на думку Окуленко І.М., є загальне правило: "Скільки днів людина проходить курс лікувального голодування під контролем лікарів, - стільки днів проходить вихід з голодування!" Надія Савченко голодувала 20 днів (частину днів було водне голодування, а частину сухе), а тестування провели десь на 5 день виходу з голодування. Її організм не зміг за цей стислий час відновитися і увійти в нормальний функціональний стан. Крім того, особлива ситуація із пані Савченко, особливості її психоемоційної сфери передбачають застосування об'єктивних критерїїв оцінки їі функціонального стану після 20-ти денного голодування. Тим більше, що психофізіологічні показники пані Надії, отримані після першого ПФДЗП визнанні сумнівними. І це факт. Тільки медична комісія здатна в цих умовах визначити реальний функціональний стан Надії Савченко. За цими висновками поліграфолог буде мати всі підстави провести ПФДЗП. Після тривалого голодування Надія Савченко мала б мінімум два тиждня виходити з голодування, щоб її функціональний стан увійшов в фазу норми...перерва, навіть на три дні, не дозволяє проводити психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа (ПФДЗП).

УДК: 159.91; 159,99                        

Златіна-Коткова Олена Григоріївна
Місце роботи: ПАТ КБ «ПриватБанк» провідний поліграфолог, м.Київ, Україна.

У статті висвітлюються проблеми, пов'язані з негативним ставленням персоналу до поліграфних тестувань, такі як .вчинення протидії процедурі тестування, навіть відмова від проходження перевірки на поліграфі; загострення взаємин між рядовими співробітниками і керівництвом через введення такої процедури відбору і контролю персоналу, як тестування на поліграфі; зростання негативної інформації в інтернеті, яка дискредитує поліграфні перевірки, що тягне за собою певні складності для фахівців-поліграфологів в реалізації своєї діяльності. Також в статті розглянуті основні фактори, що впливають на формування думки співробітників про тестування із застосування поліграфу, наведені рекомендації, як створити правильне сприйняття і розуміння співробітниками і кандидатами на роботу майбутньої поліграфної перевірки, щоб мінімізувати ризики виникнення негативного ставлення до даної процедури.

Бібілографічний опис: Златіна-Коткова О.Г. Проблеми відносин персоналу до перевірки на поліграфі. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 6 (17). Дата публікації: 30.04.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/846-2018-6-17 (дата звернення: 30.04.2018).

У реферативній замітці статті Ivanа Kohutyczа наведене авторське висвітлення питання щодо історії, сучасного стану і перспектив застосування поліграфа у судочинстві та інших сферах правового регулювання Польщі. Дана інформація є достаньо цікавою з урахуванням того, що вона стосується найближчого західного сусіда України - Польщі. Актуальність інформації з урахуванням використаних джерел відноситься до 2007 року. Публікується за бібліографичним посиланням на статтю у якості реферативної інформації: Ivan Kohutycz Wariograf w Polsce i na Ukrainie: historia, stan obecny i perspektywy // Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2, 2011, Pages (92 - 116). - Режим доступу: http://wlzp.sjol.eu/preview/-1463 

У місті Дніпрі пенсіонер МВС України, поліграфолог Олександр Будьонний разом з однодумцями (юристами, психологами) та різними технічними фахівцями (програмістами, електромеханіками - інженерами) орієнтовно з серпня 2017 року приступив до виготовлення експериментальної моделі вітчизняного комп'ютерного поліграфа під умовною назвою "Астрея" (грец. Ἀστραῖα - в грецькій міфології богиня справедливості), який би по технічними можливостями не поступався російським, українським (прототипам російських) або американським аналогам, проте вартість якого не перевищувала б 25 000 гривень. В ході науково-технічної роботи аналізувалися поліграфи російського виробництва, а так само апаратна частина і датчики торгової марки "поліграф Рубікон", який фактично є здебільшого клоном російських поліграфів моделей Бар'єр, Кріс, Риф, винахідником яких був російський академік Варламов В.О. До речі, в Україні є представник російського приватного підприємства ТОВ "Школа академіка Варламова" - директор ТОВ «Українська Академія Безпеки» (м. Львів) Ясінський Олег Миколайович.

Авиталь Гинтон (англ. - Avital Ginton), доктор философии в области в психологии (в 1978 году защитил диссертацию в Тель-Авивском университете), эксперт в области психофизиологического обнаружения обмана с помощью полиграфа и других методов расследования и судебной психологии, 40 лет практической работы. Отставной пенсионер израильской полиции, в которой прослужил в период с 1977 по 1999 года, общий стаж 22 года службы. Последние 5 лет своей службы возглавлял отдел психологии и организационного консультирования (1993-1998), а так же был руководителем научно-исследовательской лаборатории научного допроса и поведения в отделе уголовной идентификации и судебной науки. Его главный опыт - это проведение тестирований на полиграфе. В течении четырех десятилетий ему удавалось сочетать академическую (педагогическую) и исследовательскую деятельность с использованием психологических знаний в полиции и в последующем в частной практике. Авиталь Гинтон является основателем Академии оценки достоверности Horowitz-Ginton в Израиле, в которую входит израильская школа подготовки полиграфологов. Контактная информация:  tel: 972-3-6161111, ext. 105, электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., веб-сайт: www.horowitz-ginton.com 

 16 июля 2018

Mostly cloudy

28°C

Николаев

Mostly cloudy

Новини