Форма судового рішення: Ухвала від 13 грудня 2012 року Колегії суддів cудової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ по кримінальній справі № 5-1509к12 порушеної за ч. 3 ст. 27, п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України за касаційними скаргами засудженого ОСОБА_10, його захисників ОСОБА_13, ОСОБА_5, засудженого ОСОБА_11, його захисника ОСОБА_6, засудженого ОСОБА_12, його захисника ОСОБА_7, прокурора, яка брала участь у розгляді справи судом першої інстанції, представника потерпілого - адвоката ОСОБА_9, представника цивільного позивача ПАТ «Комерційний Банк «Надра» Васильєвої Т.С. на вирок Апеляційного суду Київської області від 29 липня 2011 року (касаційні скарги задоволено частково).

Правова позиція суду: Засуджений ОСОБА_12, у своїй касаційній скарзі просить змінити вирок апеляційного суду, виключивши з нього посилання на обставину, яка обтяжує покарання - рецидив злочинів, та пом'якшити міру покарання. Наводить доводи, аналогічні доводам касаційної скарги його захисника. Крім того, вказує, що поза увагою суду залишені його доводи про здійснення щодо нього та його сім'ї тиску та погроз з боку осіб, зацікавлених у вчиненні злочину, які підтверджувались показаннями свідків, результатами психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа.

Форма судового рішення: Ухвала від 13 березня 2014 року Колегії суддів cудової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ по кримінальній справі № 5-1126км14 порушеної за ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України за касаційними скаргами представника потерпілої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 та прокурора, який брав участь у розгляді справи судом апеляційної інстанції, на вирок Броварського міськрайонного суду Київської області від 21 березня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду Київської області від 24 липня 2013 року щодо ОСОБА_6 (вирок та ухвалу судів скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд).

Правова позиція суду: Також судом першої інстанції визнано неналежним доказом висновок психолого-психофізіологічної експертизи №16/11/09 від 16 листопада 2009 року, згідно з даними якого показання, дані ОСОБА_4 щодо подій, які мали місце 22 лютого 2009 року, в цілому являються достовірними, що в черговий раз підтверджує, що потерпіла надала органам досудового слідства і суду правдиві показання, і погодилась пройти експертизу на поліграфі на підтвердження істинності своїх тверджень.

Форма ухваленого рішення: вирок від 06 лютого 2017 року суду присяжних Жовтневого районного суду Миколаївської області по кримінальному провадженню № 420151503100000023, порушеному за фактом вчинення злочину, передбаченого п.7 ч.2 ст. 115 КК України. Даний вирок підтверджено ухвалою Апеляційного суду Миколаївської області від 16 травня 2017 року - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66714682

Правова позиція суду: що стосується посилання сторони захисту на висновок експерта-поліграфолога, суд присяжних приходить до висновку про визнання зазначеного доказу недопустимим з наступних підстав. Відповідно до ст. 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Відповідно до ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. Ст.ст.101, 102 КПК України визначено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: 1) коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта) та на якій підставі була проведена експертиза; 2) місце і час проведення експертизи; 3) хто був присутній при проведенні експертизи; 4) перелік питань, що були поставлені експертові; 5) опис отриманих експертом матеріалів та які матеріали були використані експертом; 6) докладний опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані у дослідженні, отримані результати та їх експертна оцінка; 7) обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання.

Форма принятого решения: постановление от 12 ноября 2015 года Коллегией судей Судебной коллегии по уголовным делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел по уголовному производству № 5-2095км15 возбужденному по ч. 1 ст. 115 УК Украины по кассационной жалобе прокурора в уголовном производстве Карнауха А.П. на приговор Винницкого городского суда Винницкой области от 4 декабря 2014 и на решение Апелляционного суда Винницкой области от 16 марта 2015 по ЛИЦУ_1.

Правовая позиция суда: выводы психофизиологического исследования с применением полиграфа не могут быть приняты во внимание если ими определяется достоверность показаний подозреваемого в убийстве ОСОБА_1, что является предметом оценки следователем или судом, но не может являться компетенцией эксперта или предметом исследования психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа.

Форма судового рішення - Ухвала від 09 лютого 2016 року Колегії суддів cудової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ по кримінальній справі № 5-1011км15 порушеної за ч. 1, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1, 2 ст. 185 КК України за касаційними скаргами засудженого ОСОБА_5, захисників ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на вирок Святошинського районного суду м. Києва від 29 липня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 27 жовтня 2014 року.

Правова позиція суду: як видно з оскаржуваних судових рішень, одним із доказів причетності ОСОБА_5 до обставин заподіяння смерті ОСОБА_13 та ОСОБА_14, є висновок судово-психологічно-фізіологічної експертизи з використанням «Поліграфу», яка проводилася ОСОБА_15. Однак, згідно з ч. 4 ст. 7 Закону України № 4038-XII від 25 лютого 1994 року «Про судову експертизу» для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися, крім судових експертів, також інші фахівці з відповідних галузей знань, а ст. 9 цього Закону передбачає можливість особи або органу, які призначили судову експертизу, доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених ч. 4 ст. 7 цього Закону, - іншим фахівцям із відповідних галузей знань. Тобто судову експертизу відповідно до наведених положень зазначеного Закону може проводити лише особа, яка є атестованим експертом або фахівцем у відповідній галузі знань.

В реферативной заметке приведены тексты статей Андрея Маршала под названием "Оформляем разрешение на оружие (личная практика)" и "Довідка про вивчення матеріальної частини зброї" опубликованных на Интернет-сайте "Записки Маршала" (Блог Андрея Маршала). 

По мнению автора статей, тема покупки оружия и защиты себя, своей семьи и своего дома нынче для многих стала очень актуальной. Давно было желание написать статью как самостоятельно получить разрешение на право покупки, ношения и хранения гладкоствольного и нарезного оружия, но то в стране спокойствия не было, то оружейные магазины закрыли для простого люду... На жаль сегодня — спокойней не стало.

На виконання Указу Президента України від 3 серпня 1999 року № 958/99 "Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року" та Заходів щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на виробництві, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року № 13-р Міністерство праці та соціальної політики України та Міністерство освіти і науки України затвердили Положення про професійне навчання працівників на виробництві спільним наказом № 127/151 від 26.03.2001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2001 р. за № 315/5506.

Бібліографічний опис: наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України  № 127/151 від 26.03.2001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2001 р. за № 315/5506. "Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві".

В соответствии со статьями 10, 11, 12 Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины", Положении о Министерстве обороны Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26 ноября 2014 № 671, с целью улучшения качества работы с персоналом при приеме (возобновлении) на военную службу по контракту, назначении (перемещении) лиц офицерского состава на должности номенклатуры назначения Министра обороны Украины, при поступлении граждан Украины на государственную службу и их назначения на должности в структурные подразделения Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, предупреждения и выявления коррупционных и других правонарушений в сфере служебной деятельности приказом Министерства обороны Украины от 14 апреля 2015 года утверждена Инструкция о порядке организации и проведении опроса персонала с использованием полиграфа в Министерстве обороны Украины и Вооруженных силах Украины. Инструкция определяет основные принципы, направления, условия, порядок организации и проведения опроса персонала с использованием полиграфа в Министерстве обороны Украины и Вооруженных Силах Украины.

В качестве ознакомления предлагается для изучения письмо Министерства юстиции Украины от 13.05.2004 №35-13/797, которым были внедрены "Методические рекомендации по возмещению морального вреда". Позднее Министерством юстиции Украины было направлено письмо  №10.3-26/618 от 20.09.2013, в котором указывается, что поскольку методические рекомендации "Возмещение морального вреда" ссылаются на устаревшие или не существовавшие нормы права, то Министерство юстиции Украины просит письмо Минюста Украины от 13 мая 2004 года №35-13/797, а также приложения к нему не использовать в дальнейшей работе. Однако, обращает на себя внимание то, что основная масса нормативных ссылок на статьи различных кодексов Украины, приведенная в методических рекомендациях верная и исправлению требует только их небольшая часть, что в целом позволяет информацией изложенной в письме Минюста пользоваться полностью всем интересующимся.

Научно-практический комментарий подготовлен Сегай Михаилом Яковлевичем - доктором юридических наук, профессором, академиком Академии правовых наук Украины, ученым секретарем Киевского регионального центра АПрНУ в соавторстве с Форис Юлией Борисовной - научным сотрудником КНИИСЭ.

Библиографическое описание: Сегай М.Я., Форіс Ю.Б. Науково-практичний коментар до Закону України "Про судову експертизу" // Експертизи у судовій практиці : наук.-практ. посібник / КНДІСЕ, Акад. адвокатури; за заг. ред. В.Г. Гончаренка. – 2-вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.. - С. 3-60. (язык оригинала - украинский).

С целью обеспечения научной обоснованности заключений судебных экспертиз, совершенствования профессионального мастерства экспертов и внедрение наиболее совершенных методик исследований Министерством юстиции Украины разработано Положение об организации рецензирования заключений судебных экспертиз. В соответствии с п. 1.6 Положения рецензирование экспертных заключений проводится в научно-исследовательских учреждениях судебных экспертиз системы Министерства юстиции Украины сотрудниками этих учреждений, которые имеют высшее образование, квалификацию судебных экспертов из соответствующих экспертных специальностей, стаж экспертной работы не менее 3 лет.

В статье проанализирована судебная практика изложенная в Письме ВССУ в трех важных аспектах возмещения морального вреда: 1) субъекты возмещения морального вреда застрахованным гражданам, пострадавшим на производстве от несчастного случая или профессионального заболевания: Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины и работодатель; 2) определение размера морального вреда; 3) медико-социальная или психологическая экспертиза установления факта причинения морального вреда и определения ее размера.

Библиографическое описание: Єфімов О. М.  Коментар до Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Аналіз судової практики у справах про відшкодування моральної шкоди, завданої у зв’язку з ушкодженням здоров’я під час виконання трудових обов’язків» від 01.09.2011 р. // Бухгалтерія, № 38 (1025), 17 вересня 2012 року. - С. 77-78 (язык оригинала - украинский).

В соответствии с подпунктом 4.65 пункта 4 Положения о Главных управлениях юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, в областях, городах Киеве и Севастополе, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 23.06.2011 № 1707/5, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 23.06.2011 за № 759/19497, главное управление юстиции в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет контроль за деятельностью аттестованных судебных экспертов, которые не являются работниками государственных специализированных учреждений и осуществляют свою деятельность на основании свидетельства Минюста Украины и внесены в государственный Реестр аттестованных судебных экспертов.

В соответствии со статьями 121, 122 Уголовно-процессуального кодекса Украины, статьей 275 Кодекса Украины об административных правонарушениях Кабинет Министров Украина постановил утвердить: 1) Инструкцию о порядке и размерах компенсации (возмещения) расходов и выплаты вознаграждения лицам, вызываемым в органы предварительного расследования, прокуратуры, суда или в органы, в производстве которых находятся дела об административных правонарушениях, и выплаты государственным специализированным учреждениям судебной экспертизы за выполнение их работниками функций экспертов и специалистов (прилагается), 2) нормативную стоимость одного эксперточаса в государственных специализированных учреждениях судебной экспертизы расчитівать согласно приложения к данному Постановлению, 3) определить, что стоимость одного эксперточаса корректируется ежегодно по состоянию на 1 января с учетом индекса потребительских цен (индекс инфляции) за соответствующий период.

В учебный процесс при проведении курсов повышения квалификации работников Верховного Суда Украины в январе 2014 года введена новая учебная дисциплина «Актуальные проблемы изучения и применения общей психологии, юридической психологии и судебной психологии на практике». Проведение курсов организовано Институтом переподготовки и повышения квалификации Национального педагогического университета им. М.П.Драгоманова. Целью данной дисциплины является углубленное овладение слушателями процесса становления и развития общей психологии, юридической психологии и судебной психологии, а так же основ законодательства в Украине как на различных этапах развития украинской государственности, так и в годы независимости Украины, особенно в отношении перспектив разработки и принятия новых норм права по регулированию общественных отношений в области правосудия и судопроизводства.

В соответствии со статьей 8 Закона суд, учитывая имущественное положение стороны, может своим постановлением отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора на определенный срок, но не дольше, чем до принятия судебного решения по делу; уменьшить размер судебного сбора или освободить от его уплаты.

В справочной заметке приведены тексты двух нормативных документов Министерства юстиции Российской Федерации, а именно приказа Минюста России от 25 мая 2011 г. № 165 "Об организации проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе" и приказа Минюста России от 16 апреля 2013 г. № 51 "Об утверждении категорий должностей в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые проводится психофизиологическое исследование с применением полиграфа",  которые регламентируют деятельность работников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также специалистов, обладающих специальными познаниями в области психофизиологии, участвующих в качестве специалистов-полиграфологов при проведении в установленном порядке изучения морально-этических и психологических качеств при отборе кандидатов в уголовно-исполнительной системе РФ.

В соответствии с планом работы судов апелляционной инстанции и на выполнение задач Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (далее - ВССУ ) изучены и проанализированы основания изменения и отмены судебных решений по делам о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности. Материалы, предоставленные для проведения указанного обобщения, свидетельствуют о наличии неодинаковой судебной практики при рассмотрении этой категории споров и ошибок при применении судами норм материального и процессуального права. Обращено особое внимание, что во всех случаях судебного разбирательства необходимо выполнять требования ст. 212 ГПК Украины относительно оценки доказательств и ст. 213 ГПК Украины относительно законности и обоснованности решения суда. Судебно-психологическая экспертиза установления факта причиненных моральных страданий и ориентировочного размера их компенсации, является допустимым и надлежащим доказательством в данной категории гражданских дел.

В связи с вступлением 19 ноября 2012 года в силу Уголовного процессуального кодекса Украины от 13 апреля 2012 года (далее - УПК), учитывая п. 10 раздела XI "Переходные положения" УПК, с целью одинакового применения всеми судами общей юрисдикции уголовного процессуального законодательства и избежания неоднозначного толкования норм права при осуществлении судебного разбирательства в судебном производстве в первой инстанции, судам следует обратить внимание на особенности оценки заключений судебных экспертов и их допроса в ходе судебного заседания.

 21 сентября 2017

Mostly cloudy

22°C

Николаев

Mostly cloudy

Новини