Державна акредитація фізичних та юридичних осіб у сфері наукової та науково-технічної експертизи (далі акредитація) - це державне визнання кваліфікації фізичної та юридичної особи у сфері наукової та науково-технічної експертизи. Державну акредитацію здійснює Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. Фізичні особи, які мають дипломи про присудження вченого ступеня кандидата чи доктора наук у відповідній галузі знань або атестат про присвоєння звання старшого наукового співробітника, доцента, професора, а також документи про обрання членами і членами-кореспондентами вищезазначених академій мають право здійснювати наукову і науково-технічної експертизу без отримання свідоцтва. Усі інші особи, які здійснюють діяльність, пов'язану з наданням експертних послуг, та юридичні особи, у статуті яких передбачена така діяльність, повинні пройти державну акредитацію і отримати свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію його отримувача на право організації чи проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи.

 Для отримання свідоцтва заінтересовані особи - фізичні та юридичні - подають відповідні заявки до Держінформнауки України.

До заявки на отримання свідоцтва додаються:

1) юридичними особами:

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;

- свідоцтво або інший документ, що підтверджує проходження установою державної атестації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.98 N 469 ( 469-98-п ) "Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ";

- копії публікацій (не менше п'яти) за останні 2 роки у наукових виданнях з відповідної галузі науково-технічної діяльності, в якій передбачається проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності;

- копії (не менше п'яти) виконаних наукових або науково-технічних експертиз (замовлення на експертизу, методика, за якою провадилася експертиза, експертний висновок) за останні 2 роки, за наявності;

- інші матеріали, що підтверджують кваліфікацію отримувача з питання організації, проведення або організації та проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності;

2) фізичними особами:

- засвідчені в установленому порядку копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідної для здійснення на належному рівні наукової і науково-технічної експертизи у відповідній галузі науково-технічної діяльності;

- копії публікацій (не менше п'яти) за останні 2 роки у наукових виданнях з відповідної галузі науково-технічної діяльності, в якій передбачається проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності;

- копії (не менше п'яти) виконаних наукових або науково-технічних експертиз (замовлення на експертизу, експертний висновок) за останні 2 роки, за наявності;

- інші матеріали, що підтверджують кваліфікацію отримувача з питання проведення наукової і науково-технічної експертизи, за наявності.

Нормативні документи:

1. Порядок проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на прово проведення наукової та науково-технічної експертизи, затведжений наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року № 12. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0110-04 

2. Порядок проведення державної атестації наукових установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/540-2017-п 

3. Закон України від 10 лютого 1995 року «Про наукову і науково-технічну експертизу» (з наступними змінами і доповненнями). - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/51/95-%D0%B2%D1%80

 20 июля 2018

Mostly sunny

24°C

Николаев

Mostly sunny

Новини