В Україні починаючи з 2013 року і по теперішній час постійно робляться спроби, спрямовані на втілення в правовому просторі України так званої судово-експертної реформи. Зазначене свідчить про актуальність вивчення данного питання. Вказані дії іноді доходять до повної протилежності по зареєстрованим законодавчим пропозиціям, як від повної державної монополії у галузі судової експертизи, як це було прописано в частині 1 статті 7 Закону України «Про судову експертизу», так і до самостійного самоврядування в експертній діяльності (законопроект № 8223). До речі, в Україні починаючи з років їх незалежності і досі не було прийнято окремого закону, який б регламентував саме діяльність державних спеціалізованих експертних установ, а не в цілому всю галузь, як це існує зараз у вигляді Закону, який має назву "Про судову експертизу" та зміст якого створює ситуації дублювання прав та обов’язків судових експертів при тому, що тіж самі права та обов'язки вже наведені безпосередньо в процесуальних кодексах України, які мають вищу юридичну силу стосовно положень Закону України "Про судову експертизу" і повністю регламентують як порядок залучення експерта у досудовому та судовому слідстві (розгляду справ), так і навіть наводять вимоги до змісту його висновку, що Закон України "Про судову експертизу", як спеціальний закон не описує. В 2018 році навіть створилася ситуація, коли стаття 7-1 Закону України "Про судову експертизу" надає право органу досудового слідства, стороні захисту призначати судові експертизи в кримінальному провадженні, а стаття 242 КПК України, це забороняє, покладаючи обов'язок призначення судової експертизи в кримінальних провадження виключно на слідчого суддю або суд.

Бібліографічний опис: Назаров О.А. Проведення судово-експертної реформи в Україні за період 2013-2018 роки: повний перелік зареєстрованих законопроектів у Верховній Раді України. - Режим доступу: http://expert-nazarov.com/normativnie-documenti/838-perelik-zakonoproektiv-shchodo-provedennya-sudovo-ekspertnoji-reformi-abo-vnesennya-zmin-u-diyuche-zakonodavstvo-ukrajini (звернення 14.06.2018).

До речі, в Європейській юридичній практиці та США, спеціальний закон про судову експертизу відсутній, така практика існує лише на пострадянському просторі і своїм корінням починається з радянських часів створення теорії судової експертології, що також було притаманно лише СРСР. Ідея формування спеціальної галузі наукових знань про судову експертизу народилася в 1950-х рр. спочатку як створення науки про криміналістичну експертизу в межах криміналістичної техніки, а в подальшому як загальна методика дослідження речових доказів у кримінальному і цивільному праві. (А.І. Вінберг 1955; Ю.М. Кубицкий 1959; А.Р. Шляхов 1959). Пізніше (1961 р.) А.І. Вінберг і О.Р. Шляхов висловили думку про необхідність розробки загального вчення про судову експертизу, предметом якої є процесуальні умови логічні, фізико-технічні і хіміко-біологічні методи дослідження, а також методика і техніка проведення різних видів судової експертизи.

Отже, за час починаючи з 2013 року у Верховній Раді України було зареєстровано біля 3 законопроектів і 1 законопроект було обговорено на громадських слуханнях у Міністерстві юстиції України, і за час сесії VIII скликання - 11 законопроектів з тих або інших питань пов’язаних з судовою експертизою та використанням спеціальних знань у різних галузях судочинства та на замовлення юридичних, фізичних осіб. У підготовленій статті, наводяться всі зареєстровані законопроекти у Верховній Раді України та вказуються прийняті по ним рішення, а також народні депутати, які ініціювали їх прийняття.

Проекти, зареєстровані за всі сесії VII скликання

1. № 2144 від 31.01.2013 Проект Закону про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про судову експертизу" (щодо кадрового забезпечення) - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45605

Ініціатор(и) законопроекту:

Азаров Микола Янович Кабінет Міністрів України

Головний комітет: Ківалов С.В. Комітет з питань верховенства права та правосуддя.

Висновок Головного науково-експертного управління 04.03.2013. Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу.

04.04.2013 Прийнято в першому читанні

18.06.2013 Проект не прийнято.  Відхилено та знято з розгляду

2144/П 14.03.2013 Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про судову експертизу" щодо кадрового забезпечення. 16.04.2013 Постанову підписано. - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46128

2. 06.08.2013 Міністерство юстиції України оприлюднило для обговорення текст проекту Закону про судово-експертну діяльність. Проект закону про судово-експертну діяльність (текст) - https://clk.su/cWoPC 

Коментар щодо проекту закону України «Про судово-експертну діяльність». Автори: Авдєєва Г., Прохоров-Лукін Г. Висновок: у цілому проекту закону є неприйнятним і не може бути рекомендований дя розгляду Верховною Радою України - https://clk.su/NQiNX 

До Верховної Ради України проект закону України «Про судово-експертну діяльність» поданий не був.

3. № 3637 від 19.11.2013 Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення видів експертизи та удосконалення порядку залучення експерта - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49099

Ініціатор(и) законопроекту:

Бондарєв Костянтин Анатолійович (VII скликання)

3637/П 15.05.2014 Проект Постанови про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення видів експертизи та удосконалення порядку залучення експерта - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50919

Головний комітет: Ківалов С.В. Комітет з питань верховенства права та правосуддя.

Висновок Головного науково-експертного управління 28.04.2014. Враховуючи викладене вважаємо, що законопроект потребує суттєвого, концептуального доопрацювання, а тому його прийняття у пропонованому вигляді є недоцільним.

27.11.2014 проект відкликано.  Знято з розгляду.

4. № 4916 від 20.05.2014 Проект Закону про судово-медичну експертну діяльність - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50967

Ініціатор(и) законопроекту:

Петьовка Василь Васильович (VII скликання)

Головний комітет: Ківалов С.В. Комітет з питань верховенства права та правосуддя.

27.11.2014 проект відкликано. Знято з розгляду. 

Проекти, зареєстровані за всі сесії VIII скликання

1. № 2081а від 16.06.2015 Проект Закону про судово-медичну експертну діяльність - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55586

Ініціатор(и) законопроекту:

Петьовка Василь Васильович (VIII скликання)

Головний комітет: Князевич Р.П. Комітет з питань правової політики та правосуддя.

03.10.2017 проект відкликано. Знято з розгляду.

2. № 5014 від 08.08.2016 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу" щодо атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59868

Ініціатор(и) законопроекту:

Кривохатько Вадим Вікторович (VIII скликання)

5014/П 29.11.2017 Проект Постанови про зняття з розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу" щодо атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз. Князевич Р.П. Комітет з питань правової політики та правосуддя - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63032

20.03.2018 знято з розгляду.

3. № 6244 від 27.03.2017 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу" щодо уточнення деяких положень - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61429

Ініціатор(и) законопроекту:

Князевич Руслан Петрович (VIII скликання)

Жеваго Костянтин Валентинович (VIII скликання)

Грановський Олександр Михайлович (VIII скликання)

Алєксєєв Сергій Олегович (VIII скликання)

6244/П 29.11.2017 Проект Постанови про зняття з розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу - 20.03.2018 знято з розгляду. Князевич Р.П. Комітет з питань правової політики та правосуддя - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62998

4. № 6264 від 30.03.2017 Проект Закону про судово-експертну діяльність в Україні - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61469

Ініціатор(и) законопроекту:

Лапін Ігор Олександрович (VIII скликання)

Головний комітет: Князевич Р.П. Комітет з питань правової політики та правосуддя.

05.04.2017 надано для ознайомлення.  Опрацьовується в комітеті.

5. № 6285 від 04.04.2017 Проект Закону про основні засади провадження діяльності у сфері судово-медичної експертизи - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61498

Ініціатор(и) законопроекту:

Богомолець Ольга Вадимівна (VIII скликання)

Петьовка Василь Васильович (VIII скликання)

Головний комітет: Князевич Р.П. Комітет з питань правової політики та правосуддя.

07.04.2017 надано для ознайомлення.  Опрацьовується в комітеті. 

6. № 7472 від 29.12.2017 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проведення судово-психіатричної експертизи в адміністративному провадженні - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63290

Ініціатор(и) законопроекту:

Кожем'якін Андрій Анатолійович (VIII скликання).

7472/П 07.03.2018 Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проведення судово-психіатричної експертизи в адміністративному провадженні. 13.03.2018 вручено для розгляду. Очікує розгляду - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63594 Висновок Головного науково-експертного управління 12.02.2018.  Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

7. № 8112 від 13.03.2018 Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку призначення експертизи - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63610

Ініціатор(и) законопроекту:

Кишкар Павло Миколайович (VIII скликання)

Головний комітет: Кожем'якін А.А. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Опрацьовується в комітеті.

8. № 8116 від 14.03.2018 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підстав проведення експертизи - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63614

Ініціатор(и) законопроекту:

Воропаєв Юрій Миколайович (VIII скликання)

Долженков Олександр Валерійович (VIII скликання)

Матвієнков Сергій Анатолійович (VIII скликання)

16.05.2018 прийнято в першому читанні.  Готується на друге читання.

Головний комітет: Кожем'якін А.А. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

8116/П 07.05.2018 Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо підстав проведення експертизи - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63965

9. № 8223 від 03.04.2018 Проект Закону про судову експертизу та самоврядування судових експертів - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63780

Ініціатор(и) законопроекту:

Лапін Ігор Олександрович (VIII скликання)

Авторський колектив

Головний комітет: Князевич Р.П. Комітет з питань правової політики та правосуддя.

Опрацьовується в комітет.

10. № 8249 від 06.04.2018 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури проведення експертиз - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63818

Ініціатор(и) законопроекту:

Сотник Олена Сергіївна (VIII скликання) Ємець Леонід Олександрович (VIII скликання) Острікова Тетяна Георгіївна (VIII скликання) Геращенко Ірина Володимирівна (VIII скликання) Подоляк Ірина Ігорівна (VIII скликання) Найєм Мустафа-Масі (VIII скликання) Пташник Вікторія Юріївна (VIII скликання) Костенко Павло Петрович (VIII скликання) Власенко Сергій Володимирович (VIII скликання)

Висновок Головного науково-експертного управління 21.05.2018. Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень.  Головний комітет: Кожем'якін А.А. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

07.06.2018.в порядок денний не включено.

11. № 8336 від 04.05.2018 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63960

Ініціатор(и) законопроекту:

Геращенко Антон Юрійович (VIII скликання)

Білоцерковець Дмитро Олександрович (VIII скликання)

Висновок Головного науково-експертного управління 16.05.2018. Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Головний комітет: Кожем'якін А.А. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

07.06.2018 в порядок денний не включено.

Висновки. Намагання законотворців впорядкувати судово-експертну діяльність в Україні поки стикається з низкою невдач і навіть призводить до того, що подекуди непропорційно починає зростати навантаження на судових експертів державних спеціалізованих установ (наприклад, в кримінальних провадженнях), що лише спричиняє затягування розгляду справ у цій галузі судочинства. Проте, зареєстровані на протязі останніх п’яти років 14 законопроектів вказують на актуальність цього питання у суспільстві і намаганні держави і громади наблизити судово-експертну діяльність до європейських норм задля підвищення ефективності українського сучасного судочинства.

 14 августа 2018

Sunny

27°C

Николаев

Sunny

Новини