Судово-психологічна експертиза в цивільній справі

грн 13 728.80
Поділитись

  • Експертиза встановлення психологічного впливу на особистість людини аудіо-відео зображень рекламної продукції, іграшок.
  • Експертиза встановлення психологічних ознак факту приниження честі, гідності та ділової репутації.
  • Експертиза дитячо-батьківських відносин у справах визначення місця проживання (проживання) дитини і порядку участі батьків у її вихованні, призначення опікунства над малолітніми.
  • Експертиза встановлення факту заподіяння моральних страждань (моральної шкоди) та грошового розміру їх можливої компенсації.
  • Експертиза встановлення здатності усвідомлювати значення і наслідки вчинюваних дій у справах про визнання недійсними угод з пороками волі.
  • Експертиза із застосуванням поліграфа для встановлення інформованості учасника процесу про подію або його деталях і психологічної установки на приховування або спотворення інформації, що має значення для справи.