УДК 94 (477)                               

Кокошко Федір Іванович,
к.і.н., в.о. доцента кафедри правознавства
ПВНЗ «Міжнародний класичний університет
імені Пилипа Орлика», м. Миколаїв, Україна

В статті автором висвітлюються основні віхи життя та діяльності гетьмана України Пилипа Орлика, а також його намагання створити таку модель державної влади, яка б базувалася на принципі поділу влад. Проголошена ним Конституція 1710 року значно випереджає свій час і є визначним документом козацько-гетьманської доби. Хоча положення Основного закону не вдалося втілити в життя, це зовсім не означає, що ми щось незворотньо втратили.

Бібліографічний опис: Кокошко Ф.І. Політико-правові аспекти діяльності Пилипа Орлика. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 3(17). Дата публікації: 30.10.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/766-2017-3-17 (дата звернення: 22.01.2018).

УДК 159.9:351.743           

Наталя Олексіївна Євдокимова,
ПВНЗ «Міжнародний класичний університет
імені Пилипа Орлика», м. Миколаїв, Україна,
доктор психологічних наук, професор

В статті автором представлено досвід проектування суб’єктогенези студентів-юристів засобами організаційно-діяльнісних ігор. Результатом організаційно-діяльнісних ігор є зміни мотиваційної сфери студентів у бік саморозвитку як суб’єктів учбово-професійної діяльності, миследіяльності, формування нових якостей і властивостей, набуття успішності та бажання самореалізації у професії.

Бібліографічний опис: Євдокимова Н.О. Розробка студентами-юристами проектів власної суб’єктогенези. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 3(17). Дата публікації: 30.10.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/766-2017-3-17 (дата звернення: 22.01.2018).

УДК 159.9:351.743         

Ігор Володимирович Клименко,
Департамент кадрового забезпечення
Національної поліції України, м.Київ, 
Україна, кандидат психологічних наук

В статті автором досліджено симптомокомплекс відповідальності курсантів – майбутніх правоохоронців, які навчаються у контексті програми психологічного супроводу. Зазначено, що відповідальність є професійно-важливою характеристикою особистості курсантів – майбутніх правоохоронців, що постає однією із форм їх саморегуляції. Виявлено статистичні закономірності, що вказують на прояв окремих компонентів відповідальності у курсантів, які навчаються в рамках програми психологічного супроводу, на відміну від курсантів, які навчаються за звичайною програмою. Показано, що навчання курсантів у рамках програми психологічного супроводу сприяє ефективному формуванню професійної відповідальності, зокрема таких її елементів, як рефлексія на морально-етичні ситуації, принциповість та нормативність.

Бібліографічний опис: Клименко І.В. Симптомокомплекс відповідальності курсантів – майбутніх правоохоронців у контексті програми психологічного супроводу. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 3(17). Дата публікації: 30.10.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/766-2017-3-17 (дата звернення: 22.01.2018). 

УДК 336.71

 Богомаз В.Ю., студент факультета
экономики права ЧВУЗ «Международний
классический университет им.Ф.Орлика»
г. Николаев, Украина. Научный
руководитель: Безушко С.В., к.пед наук,
ЧВУЗ «Международний университет
университет им Ф.Орлика, г. Николаев, Украина

Автором тезисов отмечается, что что информационная безопасность под влиянием современных интегративно-процессов (глубокое проникновение Интернета, киберпреступность и т. п) приобретает относительно самостоятельного наднационального характера, воплощение ее концептуальных основ не возможно без имплементации норм действующих международных стандартов. Примером этому может служить Европейская конвенция о киберпреступности 2005 года, которая определяет необходимость общей уголовной политики, направленной на защиту общества от киберпреступности путем создания соответствующего национального законодательства и налаживания международного сотрудничества.

Бібліографічний опис: Богомаз В.Ю. Конституционный строй Украины как объект информационной безопасности. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 3(17). Дата публікації: 30.10.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/766-2017-3-17 (дата звернення: 22.01.2018).

 20 июня 2018

Clear

20°C

Николаев

Clear

Новини